Op deze pagina staat de privacy verklaring van Photo by Carin.

Bedrijfsnaam: Photo by Carin
Adres: Strodekkerstraat 23, 8043DC te Zwolle
Website: www.photobycarin.nl
Facebook: https://www.facebook.com/Photobycarin
Instagram: https://www.instagram.com/photobycarin
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/photobycarin
Email: info@photobycarin.nl
Telefoon: 0621104401
KvK: 78569931
BTW: NL003349576B34

Privacy verklaring

In deze privacy verklaring is te lezen:

 • Welke persoonsgegevens van jouw worden opgeslagen
 • Voor welk doel jouw persoonsgegevens worden opgeslagen
 • Waar jouw persoonsgegevens worden opgeslagen
 • Hoelang jouw persoonsgegevens worden opgeslagen
 • Wat zijn jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe maak je hier gebruik van

De privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom aanbevolen de verklaring af en toe te raadplegen.

Persoonsgegevens die Photo by Carin verwerkt
Photo by Carin verwerkt alleen de persoonsgegevens die je zelf mondeling, telefonisch of per e-mail hebt verstrekt, omdat je gebruik wil maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van jou maak. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en/of achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of tijdens gesprekken.
 • Foto’s in opdracht gemaakt
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt
Photo by Carin verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het kunnen uitvoeren van een fotoshoot bij jouw thuis
 • Het kunnen inplannen van een fotoshoot in de studio of locatie
 • Het afleveren / verzenden van foto’s en en andere producten
 • Telefonisch of per email contact op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het kunnen opstellen van een offerte, factuur en afhandelen van een betaling
 • Het kunnen doorgeven van wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website ter verbetering, en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Photo by Carin verwerkt
Photo by Carin heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@photobycarin.nl dan verwijder ik deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Photo by Carin neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Photo by Carin gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

 • Contactgegevens en personalia worden verstuurd per email. We gebruiken voor email de mailserver van antagonist.nl.
 • Voor offertes, facturen en de boekhouding gebruik ik e-boekhouden.nl. In offertes en facturen gebruik ik je personalia en adresgegevens. In de boekhouding gebruik ik je naam en IBAN.
 • De foto’s die ik in opdracht van jou maak, worden in een ZIP bestand beveiligd met wachtwoord verzonden met WeTransfer (bestand wordt na 7 dagen automatisch verwijderd) en opgeslagen op beveiligde externe schijf (Beveiligd met wachtwoord). Indien je hiervoor toestemming geeft, kunnen foto’s gedeeld worden op www.photobycarin.nl en/of social media als FacebookInstagram en Linkedin. Via een toestemmingsformulier kun je wel of geen toestemming hiervoor geven. Je kunt altijd terugkomen op je beslissing.
 • Voor het volgen van surf gedrag op mijn website gebruik ik Google Analytics. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst afgesloten en zijn de instelling volgens dit stappenplan ingericht om gegevens zo anoniem mogelijk te krijgen.

Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard
Photo by Carin bewaart je persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. De volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens worden gebruikt:

 • Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • Foto’s (onbewerkt): maximaal 3 maanden
 • Foto’s (bewerkt): onbeperkt (nabestelling en archief)

In jouw opdracht gemaakte foto’s: Photo by Carin bewaart de foto’s tot haar bedrijfsbeëindiging, tenzij is overgekomen dat de foto’s niet gebruikt mogen worden. Zolang Photo by Carin je foto’s bewaart, kun je deze bij mij opvragen.

Voor publicatie, gebruik of verkoop van de foto’s wordt toestemming gevraagd

Delen van persoonsgegevens met derden
Het kan nodig zijn om jouw gegevens aan derden te verstrekken, zodat we je een product of dienst kunnen leveren dat bij ons is besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Photo by Carin verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacyverklaring: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Photo by Carin en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@photobycarin.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in het kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Photo by Carin wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende link naar Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden
Photo by Carin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Photo by Carin verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact via info@photobycarin.nl

×